Ο καθηγητής Μαθηματικών τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών κ. Γεώργιος Θεοδωρόπουλος εκπροσώπησε το Σχολείο στην πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Do Well Science” (Project Number: 2017-1-IT02-KA201-036780), στο οποίο συμμετέχει το Σχολείο. Η συνάντηση διεξήχθη στις εγκαταστάσεις τής εταιρείας Pixel, στη Φλωρεντία τής Ιταλίας, στις 20 και 21 Δεκεμβρίου 2017.
Το “Do Well Science” είναι ένα project το οποίο έχει στόχο την υποστήριξη των καθηγητών των θετικών επιστημών στην προώθηση μιας διεπιστημονικής προσέγγισης στη διδασκαλία, την ανάπτυξη καινοτόμων παιδαγωγικών-διδακτικών μεθόδων και την πλήρη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
Κατά τη διάρκεια τού project αναμένεται να παραχθούν:
i) ηλεκτρονική πλατφόρμα με πρόσβαση από καθηγητές και μαθητές (http://www.dowellscience.eu/project), Apps για Android και Apple
ii) πακέτο ασκήσεων για Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία
iii) εγχειρίδιο καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας των θετικών επιστημών.
Στο συγκεκριμένο project συμμετέχουν οι εξής: Liceo Statale “Niccolo Machiavelli” (IT), Pixel (IT), Vocational High School of Electronics “John Atanasoff” (BG), Zinev Art Technologies (BG), Arsakeio Lyceum of Patra, TEI of Western Greece, Södertörn University (SW), Università di Genova (IT).
Κατά τη διάρκεια τής πρώτης συνάντησης έγινε παρουσίαση των συνεργατών και διεξοδική ενημέρωση από τους συντονιστές σχετικά με τους στόχους, τις απαιτούμενες ενέργειες και την οικονομική διαχείριση τού προγράμματος. Επίσης, συζητήθηκε η κατασκευή τού διδακτικού πακέτου (ασκήσεων) και, τέλος, προετοιμάστηκε η επόμενη συνάντηση τού προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο τού 2018 στη Σουηδία.