Ο Διευθυντής τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών κ. Εμμανουήλ Πετράκης, φυσικός PhD, εκπροσώπησε το Σχολείο στη συνάντηση των εταίρων τού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Do Well Science”, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Södertörn στη Στοκχόλμη τής Σουηδίας από 6 έως 9 Μαΐου 2018.
Στη συνάντηση αξιολογήθηκε η πορεία τού προγράμματος και προγραμματίστηκαν οι επόμενες ενέργειες των εταίρων.