• Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021), εδώ

 

  • Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022), εδώ
  • Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας, εδώ

  • Συλλογικός Προγραμματισμός για το 2022-2023, εδώ