Τα τελευταία τρία χρόνια το μάθημα της κολύμβησης έχει ενταχθεί με μεγάλη επιτυχία στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ Τάξης των Αρσακείων Τοσιτσείων Δημοτικών Σχολείων Εκάλης μία φορά την εβδομάδα όλο τον χρόνο. Τα παιδιά γνωρίζουν τη διαδικασία, εξοικειώνονται με το νερό, διδάσκονται βασικές αρχές του ελευθέρου και του υπτίου και διασκεδάζουν παίζοντας και κάνοντας βουτιές.