Η επιλογή των μαθητών, -τριών που θα εκπροσωπούν τα Σχολεία μας τόσο σε ομαδικά αθλήματα όσο και σε ατομικά αγωνίσματα στο πλαίσιο των αγώνων ΑΣΙΣ, γίνεται αυστηρά με ευθύνη των καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
Οι μαθητές που θα κληθούν να συμμετέχουν σε κάθε ομάδα, επιλέγονται με κριτήρια την απόδοσή τους και τις μετρήσεις που διενεργούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς,  τις επιδόσεις τους στους εσωτερικούς αγώνες και πάντα με γνώμονα την καλύτερη εκπροσώπηση των Σχολείων μας.