Μαθητές των Αρσακείων-Τοσιτσείων Γυμνασίων και Λυκείων Εκάλης συμμετείχαν σε κολυμβητικούς αγώνες στο πλαίσιο των Α.Σ.Ι.Σ. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016 στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, στην Αγ. Παρασκευή. Συνολικά έλαβαν μέρος μαθητές από 17 γυμνάσια και 12 λύκεια.
Από το Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης συμμετείχαν οι: Γκιργκινούδη Δέσποινα (Γ΄1) στα 50μ. ελεύθερο και στα 50μ. πεταλούδα, Ρουσόπουλος Αλέξανδρος (Γ΄4) στα 50μ. πεταλούδα και στα 200μ. ελεύθερο, Ορφανουδάκης Μιχάλης (Γ΄3) στα 50μ. ελεύθερο, Μπόλμπασης Γιώργος (Γ΄3) στα 50μ. πεταλούδα, Θεοδώρου Ελένη (Α΄2) στα 50μ. ύπτιο και στα 50μ. πρόσθιο.
Από το Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης διακρίθηκαν οι: Γιόκαρη Ιζαμπέλλα (Β΄1) στα 50μ. ελεύθερο και στα 50μ. ύπτιο, Πούλιος Αλέξανδρος (Β΄4) 3ος και στα 50μ. πρόσθιο και στα 200μ. ελεύθερο. Επίσης συμμετείχαν οι: Πάντζαλη Γεωργία (Β΄3) στα 50μ. ελεύθερο και στα 50μ. πεταλούδα, Παπαδόπουλος Ραφαήλ (Β΄3) στα 50μ. ύπτιο και στα 200μ. ελεύθερο, Κοντογεώργος Κωνσταντίνος (Β΄2) στα 50μ. πρόσθιο και στα 200μ. μικτή ατομική, Μπίζιος Γεώργιος (Γ΄)3 στα 50μ. ελεύθερο και 50μ. ύπτιο και Μπέλσης Αναστάσης (Γ΄3) στα 50μ. ύπτιο και 50μ. πρόσθιο.
Την θέση στα 4Χ50μ. μικτής ομαδικής και την στα 4Χ50μ. ελεύθερης ομαδικής κατέλαβε η ομάδα των αγοριών με τους Πούλιο Αλέξανδρο, Ρουσόπουλο Αλέξανδρο, Παπαδόπουλο Ραφαήλ, Μπίζιο Γεώργιο, Ορφανουδάκη Μιχάλη.
Η ομάδα των κοριτσιών με τις Γιόκαρη Ιζαμπέλλα, Πάντζαλη Γεωργία, Γκιργκινούδη Δέσποινα και Θεοδώρου Ελένη τερμάτισε στην και θέση στα 4Χ50μ. ελεύθερης ομαδικής και στα 4Χ50μ. μικτής ομαδικής.
Στο σύνολο τής γενικής βαθμολογίας τα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Γυμνάσια Εκάλης κατατάχθηκαν στην θέση.
Από το Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης ο Θεοδώρου Γιάννης (Β΄1) τερμάτισε 3ος στα 50μ. πρόσθιο, η Κακούρη Μαρία-Κρινιώ (Α΄2) τερμάτισε στα 200μ. μικτής ατομικής και συμμετείχε και στα 50μ. πεταλούδα.
Επίσης συμμετείχαν οι: Διαμαντοπούλου Λώρα (Β΄1) στα 50μ. πρόσθιο, Χωριανόπουλος Παύλος (Β΄4) στα 50μ. πεταλούδα και Τσίγκος Σπύρος (Β΄4) στα 50μ. πρόσθιο.
Από το Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης ο Κρανιάς Σπύρος (Α΄2) τερμάτισε 1ος στα 50μ. πρόσθιο και συμμετείχε και στα 50μ. ελεύθερο και η Κοντογεώργου Ελένη (Α΄2) κατέλαβε τη στα 50μ. πρόσθιο και συμμετείχε και στα 50μ. ελεύθερο. Επίσης συμμετείχαν οι: Αρβανιτοπούλου Αλεξία (Α΄1) στα 50μ. πεταλούδα και στα 200μ. μικτή ατομική και Παπαϊωάννου Δημήτρης (Α΄π3 στα 50μ. Πεταλούδα και 200μ. ελεύθερο.
Η ομάδα των αγοριών τού Σχολείου με τους Κρανιά Σπύρο, Παπαιϊωάννου Δημήτρη, Θεοδώρου Γιάννη, Χωριανόπουλο Παύλο και Τσίγκο Σπύρο κατέκτησε τηνθέση στα 4Χ50μ. ελεύθερο και συμμετείχε στα 4Χ50μ. μικτή ομαδική.
Η ομάδα των κοριτσιών με τις Κακούρη Μαρία-Κρινιώ, Κοντογεώργου Ελένη, Αρβανιτοπούλου Αλεξία, Διαμαντοπούλου Λώρα τερμάτισε στα 4Χ50μ. μικτής ομαδικής και θέση 4Χ50μ. ελεύθερης ομαδικής.
Στο σύνολο τής γενικής βαθμολογίας τα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Λύκεια Εκάλης κατατάχθηκαν στην θέση.