Ενδεικτικά αναφέρουμε ονόματα μαθητών μας που κατέλαβαν πρώτες θέσεις σε σχολές υψηλής ζήτησης:

Ο απόφοιτος τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών Κυριάκος Μπίρμπας συγκέντρωσε 19.773 μόρια στις Πανελλήνιες εξετάσεις και είναι "ο πρώτος των πρώτων" σε βαθμολογία σε πανελλήνιο επίπεδο. Ο Κυριάκος θα φοιτήσει στην πρώτη σχολή τής προτίμησής του, την Ιατρική Σχολή Πατρών.

Από τους 508 μαθητές των Αρσακείων Σχολείων που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις 488 εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ποσοστό 96,1%).