Στόχοι τής ειδικής αυτής Υπηρεσίας, η οποία λειτουργεί από τον Ιανουάριο τού 2003, είναι να παρέχει στους μαθητές και τους γονείς πληροφορίες για τις σπουδές τής δευτεροβάθμιας και τής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να ενημερώνει για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και να συνδέει τις σπουδές με αυτήν. 
Η Υπηρεσία διοργανώνει σεμινάρια και εκδηλώσεις σχετικά με τον Σχολικό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό.