Το σχολικό έτος 2014-2015 οι μαθητές όλων των τάξεων του Α΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης εργάστηκαν στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης με τη μέθοδο project σε διάφορα θέματα.

Το κύριο χαρακτηριστικό της μεθόδου αυτής είναι ότι έδωσε την ευκαιρία σε μαθητές και δασκάλους για αυτόνομη δράση, βιωματική μάθηση και αυτοέκφραση. Ταυτόχρονα πρόβαλε μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση  της γνώσης τα ταλέντα και τις ικανότητες των μαθητών, βοηθώντας τους να δουν τη συνεργατική δύναμη της γνώσης, την αλληλουχία και την εξέλιξή της.

Έτσι πέρα από την κατάκτηση της γνώσης ανέπτυξαν σπουδαίες δεξιότητες όπως… την κριτική σκέψη, την επικοινωνία, τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, τη διαπολιτισμική κατανόηση και επικοινωνία, εξοικειώθηκαν με τη χρήση του Η/Υ  και έγιναν περισσότερο αυτόνομοι στη μαθησιακή διαδικασία.

Σας καλούμε λοιπόν… να επισκεφτείτε  τις  «Διαθεματικές  Εργασίες  2014-2015» και να εκτιμήσετε την προσπάθεια δασκάλων και μαθητών, αλλά και να ενημερωθείτε γι’ αυτές που θα πραγματοποιηθούν τη νέα σχολική χρονιά στην ενότητα « Εκπαιδευτικά Προγράμματα» της ιστοσελίδας μας.

Διευθύντρια του Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης
Ελισάβετ Βιτζηλαίου 


Κάνοντας κλικ στην εικόνα τής διαθεματικής εργασίας που θέλετε μπορείτε να τη φυλλομετρήσετε. 

shot shot shot shot
shot shot shot shot