ΓΕΝΙΚΑ

ΑΡΣΑΚΕΙΑ ΨΥΧΙΚΟΥ

Κλικ στην εικόνα για να κάνετε εικονική περιήγηση τού Συγκροτήματος των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού

(συνιστάται Google Chrome)

thumbnail

Περιηγηθείτε στα Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης μέσα από ένα διαδραστικό βίντεο 360ο


Τα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης από ψηλά!Η υλικοτεχνική υποδομή είναι εξαιρετικά σημαντική για την άρτια και αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία στα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία. Σε κάθε κτηριακό συγκρότημα υπάρχει μέριμνα για χωριστές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις που ανταποκρίνονται στις διάφορες και διαφορετικές ανάγκες τού εκπαιδευτικού προγράμματος. Στα πιο πρόσφατα σχολικά κτήρια έχει ληφθεί εξ αρχής πρόνοια για τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, ενώ στα παλαιότερα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί οι αναγκαίες μετατροπές ή προσθήκες ώστε οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις να πληρούν τις απαιτήσεις τής σύγχρονης εκπαίδευσης.

Βιβλιοθήκες

Κάθε σχολικό συγκρότημα διαθέτει τη δική του Βιβλιοθήκη που λειτουργεί με σύγχρονα συστήματα βιβλιοθηκονομίας και εξειδικευμένο προσωπικό. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν είτε να δανείζονται από αυτές βιβλία είτε να τα διαβάζουν στα ειδικά διαμορφωμένα μελετητήριά τους. Παράλληλα, οι Βιβλιοθήκες φιλοξενούν εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις που έχουν σχέση με το βιβλίο. Για τον εξοπλισμό των Βιβλιοθηκών όλων των σχολικών συγκροτημάτων υπάρχει ειδική επιτροπή η οποία αξιολογεί και επιλέγει βιβλία που πρέπει να προμηθεύονται οι Βιβλιοθήκες των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων.

Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών

Μεγάλη έμφαση δίνεται στην υποδομή για τη διδασκαλία των μαθημάτων που ανήκουν στον ευρύ χώρο των φυσικών επιστημών. Σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα τής Φ.Ε. υπάρχουν ειδικά εργαστήρια ανά βαθμίδα προορισμένα για τη μελέτη των φυσικών επιστημών, στελεχωμένα από εξειδικευμένους παρασκευαστές και εξοπλισμένα με σύγχρονα όργανα, καθώς και με εποπτικά μέσα για τη Φυσική, τη Χημεία, την Αστρονομία, την Αστροφυσική, την Ανθρωπολογία, τη Βοτανική, τη Ζωολογία. Η ανανέωση των εποπτικών μέσων είναι συνεχής, ώστε να καλύπτονται οι πλέον σύγχρονες απαιτήσεις των φυσικών επιστημών.

Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία για τη σωστή διδασκαλία τής Πληροφορικής, των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και τής χρήσης τους στη διδασκαλία άλλων μαθημάτων, μέσω τής πρακτικής εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό, σε κάθε σχολικό συγκρότημα υπάρχουν ειδικά εργαστήρια με ηλεκτρονικούς υπολογιστές που συνεχώς ανανεώνονται, ώστε να συμβαδίζουν με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα αυτό. Παράλληλα, όλα τα συστήματα κάθε σχολικής μονάδας συνδέονται μεταξύ τους σε εσωτερικό δίκτυο και με το διαδίκτυο σε εικοσιτετράωρη βάση.

Εστία Επιστημών

Στο σχολικό συγκρότημα τού Αρσακείου Πατρών, σε ιδιαίτερο κτήριο, λειτουργεί η Εστία Επιστημών, η οποία κατασκευάστηκε με χορηγία τού εταίρου κ. Κ. Δημητριάδη. Στους χώρους της οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εξοικειώνονται με τις θετικές επιστήμες (Μαθηματικά, Φυσική και Πληροφορική) μέσα από μαθησιακές δραστηριότητες που λειτουργούν συμπληρωματικά προς τη σχολική εκπαίδευση.

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Στα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού λειτουργεί Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο οποίο φιλοξενούνται αντιπροσωπευτικά ήδη τής ελληνικής πανίδας, απολιθώματα ζώων και φυτών, δείγματα πετρωμάτων, δείγματα ζώων τής Αφρικής και τής Αμερικής κ.ά. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέσα υποστήριξης τού εκπαιδευτικού έργου που σχετίζεται με τα φυσιογνωστικά μαθήματα όχι μόνο για τους μαθητές των Αρσακείων-Τοσίτσείων Σχολείων άλλα για μαθητές άλλων σχολείων.

Το Αρχείο

Tο Αρχείο τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, με υλικό από την ίδρυσή της (1836), λειτουργεί στα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού και περιλαμβάνει έγγραφα, πρακτικά των Διοικητικών Συμβουλίων, μαθητολόγια, φωτογραφίες, αρχιτεκτονικά σχέδια, εκδόσεις τής Φ.Ε. και των Σχολείων της κ.ά. Από το 2007 ξεκίνησε η ψηφιοποίηση τού Αρχείου, δηλαδή η καταγραφή και η τεκμηρίωση όλου τού αρχειακού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή.

Αθλητικές εγκαταστάσεις

Σε όλες τις σχολικές μονάδες υπάρχουν σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστά γυμναστήρια, στίβοι, ανοιχτά γήπεδα αθλοπαιδιών, κλειστό κολυμβητήριο στα Σχολεία τής Εκάλης). Όλοι οι χώροι άθλησης είναι ειδικά διαμορφωμένοι για τις ανάγκες των αθλημάτων –ατομικών και ομαδικών– ενώ ο σχεδιασμός και η κατασκευή τους ανταποκρίνονται στις σύγχρονες αθλητικές προδιαγραφές.

Αγία Αναστασία

Στα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού κατασκευάστηκε το 1936 ο ναός τής Αγίας Αναστασίας τής Ρωμαίας σε αντικατάσταση τού ομώνυμου ναού τού Αρσακείου Μεγάρου, τον οποίο είχε ιδρύσει και εξοπλίσει ο Απόστολος Αρσάκης.