Στις 25, 26, και 27 Μαΐου 2016 στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων διεξήχθη Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχολογίας με θέμα «Τα ανθρώπινα δικαιώματα σε έναν κόσμο που αλλάζει» Συνδιοργανωτές του συνεδρίου ήταν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου, ο Σύλλογος  Ελλήνων Ψυχολόγων και η Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχολόγων. 
Σε Στρογγυλό Τραπέζι Παιδαγωγικής, που διοργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος της 49ης Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, Δρ. Ανδρέα Ν. Ζεργιώτης, έλαβαν μέρος σχολεία της περιφέρειας και το σχολείο μας με εργασία που είχε τίτλο  «Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην τάξη και στην πράξη». Σ’ αυτήν παρουσιάστηκαν από την υποδιευθύντρια του Σχολείου, κ. Μ. Παπαχλιμίντζου και τις δασκάλες, κ. Λ. Πανούση και κ. Κ. Ταταράκη,  συγκεκριμένες δράσεις και τεχνικές που αναπτύχθηκαν στη σχολική κοινότητα και αποσκοπούσαν στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, αρχών και αξιακών θέσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι δράσεις αυτές είχαν στόχο την  εγκαθίδρυση κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σχολείο, ώστε οι ενημερωμένοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα μαθητές με ενσυναίσθηση και συνείδηση της υποχρέωσής τους  να υποστηρίζουν,  να προασπίζουν, να  σέβονται και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα και στον οποίο η ειρηνική συνύπαρξη και η δημοκρατία είναι συνειδητή επιλογή.