Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022, στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού Συντονισμού Γαλλικών, η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρακολούθησε το επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα "Προς μια ενεργό παιδαγωγική προσέγγιση χάρη στο οπτικοακουστικό υλικό τής μεθόδου AVATAR. Προτάσεις μαθήματος" ("Vers une démarche pédagogique active grâce au matériel audiovisuel de la méthode AVATAR. Propositions d'exploitation d'un cours").

Σύμφωνα με τις νέες τάσεις στη διδακτική των ξένων γλωσσών, έμφαση δόθηκε στη δυναμική των οπτικών και ακουστικών δραστηριοτήτων (βίντεου, μουσικής, εικόνας, διαδραστικού ακουστικού υλικού), καθώς και στην προσέγγιση τού γραπτού λόγου μέσα από την προφορική έκφραση με στόχο τη βιωματική προσέγγιση τής γλώσσας, την καλλιέργεια τού ενδιαφέροντος για τον γαλλικό πολιτισμό, αλλά, κυρίως, την προσέλκυση τής προσοχής των μαθητών-/τριών με μαθησιακές δυσκολίες και την ενεργό συμμετοχή όλων των μέσα στην τάξη.

Την παρουσίαση έκανε η κ. Μαντώ Βασιλοπούλου, παιδαγωγική σύμβουλος και υπεύθυνη επιμορφώσεων τού εκδοτικού οίκου "Trait d'union".