Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρακολούθησε το επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Κινητές συσκευές 2 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) - Αξιοποίηση στη διδασκαλία μαθημάτων», που υλοποιήθηκε κατά το διάστημα 24 Οκτωβρίου 2022 έως 28 Μαΐου 2023, μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (πατήστε εδώ). http://seminars.etwinning.gr και είχε διάρκεια 200 ώρες.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Διά Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α] τού Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε, Πανεπιστημίου Κρήτης και το Εργαστήριο προηγμένων εφαρμογών κινητών συσκευών και εκπαιδευτικών εφαρμογών, ΑΕΤΜΑ, τού Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Βασικός στόχος τού σεμιναρίου ήταν να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί τού eTwinning τις δυνατότητες και τις εφαρμογές των ΤΠΕ και των κινητών συσκευών στην εκπαίδευση, να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και τις ψηφιακές τους δεξιότητες, να αξιοποιήσουν τα web εργαλεία, την εκπαιδευτική ρομποτική και την καινοτομία στην υλοποίηση έργων eTwinning και να εντάξουν τις κινητές συσκευές στην εκπαίδευση μέσα από την παιδαγωγική τους αξιοποίηση και την άμεση εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη.

Πιο αναλυτικά, μετά από μια σύντομη θεωρητική εισαγωγή, παρουσιάστηκαν διάφορες επιλεγμένες εφαρμογές και εργαλεία που είναι κατάλληλα για την εκπαίδευση και για χρήση σε κινητές συσκευές, ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός να τα αξιοποιήσει στην πράξη, όπως:

• Στιγμιότυπο οθόνης από κινητή, Moodle app
• Κινητές συσκευές και εκπαίδευση, βασικό θεωρητικό υπόβαθρο
• Συστήματα γρήγορης απόκρισης μαθητών (Quizziz, Kahoot)
• Συστήματα σύγχρονης παράδοσης μαθημάτων (Nearpod)
• Εφαρμογές παρακίνησης μαθητών/-τριών στην τάξη
• Ψηφιακοί ασπροπίνακες (JamBoard, LiveBoard)
• Συνεργατικά έγγραφα (Dropbox Paper, Google Docs)
• Ψηφιακά σημειωματάρια (OneNote)
• Σελιδοδείκτες και συνεργατικές συλλογές (Wakelet)
• Εφαρμογές δημιουργικότητας (Ζωγραφική, σχέδιο, ψηφιακή αφήγηση, πολυμέσα, κ.ά.)
• Εκπαιδευτικά παιχνίδια για μικρά παιδιά (Gcompris)
• Διαχείριση τάξης για τον εκπαιδευτικό (TeacherKit)
• Ηχογράφηση και εγγραφή οθόνης
• Ebooks και Audiobooks στην εκπαίδευση
• LMS και Εικονικές τάξεις (Class Dojo, Google Classroom)
• Εκπαιδευτικά λογισμικά, πώς να ανακαλύπτετε και να αξιολογείτε εκπαιδευτικές εφαρμογές τού γνωστικού σας αντικείμενου
• QR Codes στην εκπαίδευση
• Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα VR/AR