Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα, παρακολούθησε το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών τής Πληροφορίας και τής Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» που πραγματοποιήθηκε στη Σύρο, στις 20, 21 και 22 Οκτωβρίου 2023 και διοργανώθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης eTwinning, την Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε, το ITYE «Διόφαντος», το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ. 92721/2023) και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος).

Σκοπός τού συνεδρίου ήταν ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, οι σύγχρονες πρακτικές, έτσι όπως διαμορφώνονται στη σχολική πραγματικότητα, καθώς και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση ανάδειξης των θεμάτων διδακτικής μεθοδολογίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και καινοτόμων πρακτικών για την υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων μεταξύ σχολείων σε διεθνές αλλά και σε εθνικό επίπεδο, υπό το πρίσμα τού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ και ιδιαίτερα τού eTwinning.

Η θεματολογία τού συνεδρίου ήταν η εξής :

• Παρουσιάσεις καινοτόμων συνεργατικών προγραμμάτων με τη χρήση των ΤΠΕ, που πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς σε σχολικά εργαστήρια ή και στην τάξη

• Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσω συνεργατικών προγραμμάτων σε Διεθνές ή Εθνικό επίπεδο

• Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και αξιοποίησή τους στην υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων

• Υπηρεσίες υποστήριξης σχολείων και εκπαιδευτικών. Υποστήριξη παιδαγωγικού έργου μέσω υλοποίησης συνεργατικών προγραμμάτων

• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση/τηλεκπαίδευση μέσω εργαλείων και εφαρμογών που χρησιμοποιούνται σε συνεργασίες σχολείων

• Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη μέσω εθνικών ή διεθνών συνεργασιών σχολείων

• Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων

• Θέματα Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις ΤΠΕ όπως αναδεικνύονται από τις Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Δράσεις

• Ανάδειξη των σύγχρονων εργαλείων υποδομών στις ΤΠΕ (διαδραστικά εργαλεία, Εκπαιδευτική Ρομποτική, STEM, χρήση κινητών συσκευών) στην υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων

• Παρουσίαση δράσεων eTwinning, Erasmus+, ασφάλειας στο Διαδίκτυο κ.ά.

• Χρήση τού Διαδικτύου στην επιμόρφωση και στην εξ αποστάσεως επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

• Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση   τού  Διαδικτύου

• Κοινότητες Μάθησης, Κοινότητες Πρακτικής. Εθνικές και Ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές κοινότητες μέσω LMS

• Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

• Παρουσιάσεις καινοτόμων συνεργατικών προγραμμάτων με τη χρήση των ΤΠΕ που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο

• Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ

• Σενάρια διδασκαλίας μαθημάτων

• Ανάπτυξη και παιδαγωγική αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ

• Παιδαγωγική αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων

• Παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικής ρομποτικής

• Εκπαιδευτική Καινοτομία

• Η χρήση των ΤΠΕ και αυτοματισμών για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

• Αξιοποίηση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας

• Μάθηση με κινητές συσκευές (Mobile learning)

• Θέματα Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις ΤΠΕ όπως αναδεικνύονται από τις Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Δράσεις

• Εκπαιδευτική χρήση τού Διαδικτύου

• Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση τού Διαδικτύου

• Αξιοποίηση των υπηρεσίων Κοινωνικής Δικτύωσης

• Κοινότητες Μάθησης, Κοινότητες Πρακτικής. Εθνικές και Ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές κοινότητες μέσω LMS

• Παιδαγωγική αξιοποίηση τής Τεχνητής Νοημοσύνης στην διδασκαλία και την υλοποίηση έργων