Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Την εβδομάδα 25-30 Σεπτεμβρίου 2022 ομάδα μαθητών και καθηγητών τού Α΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης μετέβη στo Λύκειο Regionale Scholengemeenschap ‘t Rijks στην πόλη Bergen op Zoom τής Ολλανδίας, στο πλαίσιο τού σχεδίου Erasmus+ “Reanimate Cultural Treasure!”.

Πρόκειται για την τέταρτη μαθητική ανταλλαγή που οργανώνεται για το σχέδιο αυτό, το οποίο έχει ως θέμα του τη γνωριμία με την ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά μέσω των αρχιτεκτονικών μορφών.

Στην παρούσα φάση τού σχεδίου οι μαθητές μελέτησαν την ιστορία τού νεογοτθικού πύργου Τυπάλδου, που βρίσκεται στην Κυψέλη, και με την καθοδήγηση και πολύτιμη συμβολή τής καθηγήτριας Εικαστικών κ. Κυριακής Πρεβενιού, πρότειναν αναδόμηση/αναπαλαίωση τού κτηρίου με βιοκλιματικές προδιαγραφές και επαναλειτουργία του με νέες χρήσεις.

Πρόκειται για μια μαθητική άσκηση με στόχο οι μαθητές από τις ομάδες όλων των χωρών να συνειδητοποιήσουν την αξία τής κοινής ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς, να εντρυφήσουν στην καλαισθησία των παραδοσιακών αρχιτεκτονικών μορφών, να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τα παλαιά κτήρια και να μελετήσουν τα υλικά και τις μεθόδους κατασκευής τους, καθώς, επίσης, και να κατανοήσουν τι σημαίνει βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων.

Παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητές τους, να εξασκηθούν στη χρήση τής Αγγλικής, να γνωρίσουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, καθώς φιλοξενήκαν από τις οικογένειες των ξένων συμμαθητών τους, και να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.

Ταυτόχρονα, είχαν τη χαρά να περιηγηθούν στο Bergen op Zoom και τα αξιοθέατά του, να επισκεφθούν το θαύμα μηχανικής τού Deltaplan με το φράγμα Neeltje Jans, που προστατεύει την Ολλανδία από καταστροφικές πλημμύρες, να μοιραστούν γεύματα και δραστηριότητες με συμμαθητές από έξι χώρες τής Ευρώπης (Νορβηγία, Ολλανδία, Ιταλία, Ιρλανδία και Ισπανία) και, έτσι, να συνάψουν σχέσεις φιλίας και συνεργασίας.

Εκτός από την καλλιέργεια των ικανοτήτων των μαθητών μας, λοιπόν, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε τους αυριανούς φιλειρηνικούς, ώριμους πολίτες, ικανούς να στέκονται επάξια και σε διεθνή περιβάλλοντα.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι μαθητές: Άννα Ανδριτσάκη, Αναστάσιος Γιαννόπουλος, Αλέξανδρος Γρίβας, Ευθυμία Κανελλίδη, Νικόλαος Κασσωτάκης και Ευγενία Σεφτελή με υπεύθυνες καθηγήτριες τις κ. Ευγενία Δοδοπούλου και Κυριακή Πρεβενιού

Θα θέλαμε να συγχαρούμε τα παιδιά για την εργατικότητα και το ήθος τους και να ευχαριστήσουμε τις οικογένειες των μαθητών μας, που στηρίζουν τις μαθητικές ανταλλαγές, αλλά και την πολυμελή παιδαγωγική ομάδα καθηγητών Erasmus+ τού Α΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης για την ενεργό και πολύτιμη συμβολή της στην υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε την αποφασιστικής σημασίας στήριξη τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χρηματοδοτεί τα προγράμματα Erasmus+ και τού Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, που εποπτεύει τα προγράμματα και συντελεί στην οργάνωσή τους.
Η ΕΕ και το ΙΚΥ προσφέρουν ανεκτίμητη υπηρεσία στην εκπαίδευση, παρέχοντας δυνατότητες συνεργασίας και απόκτησης πολύτιμων εμπειριών στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

"A’ Arsakeio Tositseio Lykeio Ekalis In The Netherlands For Erasmus+ ReACT! (Reanimate Cultural Treasure)
During the week of September 25th-30th, 2022, a group of students and teachers from A'Arsakeio Tositseio Lyceum of Ekali in Athens went to the Regionale Scholengemeenschap 't Rijks High School in the city of Bergen op Zoom, the Netherlands, as part of the Erasmus+ project "Reanimate Cultural Treasure!".
This is the fourth student exchange organized for this project, which aims at the acquaintance with the European cultural heritage, through architectural forms. In the current phase of the project, the students studied the history of the Neo-Gothic Typaldos tower, located in Kypseli, and with the excellent guidance and valuable contribution of the art teacher Ms. Kyriaki Preveniou, proposed the reconstruction/restoration of the building with bioclimatic specifications and its re-operation with new uses.
It is a "learning exercise" for the students of six European partner schools, who realize the value of the common European cultural heritage, immerse themselves in the elegance of traditional architectural forms, become aware of the beauty of old buildings and study the materials and their construction methods, as well as bioclimatic building design.
At the same time, the participants were given the opportunity to develop their social and digital skills, practice using English, experience a different way of life by staying with the families of their foreign classmates and strengthen their European identity. At the same time they had the pleasure of touring Bergen op Zoom and its attractions, visiting the engineering marvel of Deltaplan with the Neeltje Jans Dam that protects the Netherlands from catastrophic floods, sharing meals and activities with classmates from Norway, Holland, Italy, Ireland and Spain, and thus foster relations of friendship and cooperation. In addition to cultivating the abilities of our students, therefore, we seek to create tomorrow's peace-loving, mature citizens, able to stand worthily in international environments as well.
Participants: Anna Andritsaki, Anastasios Giannopoulos, Alexandros Grivas, Efthymia Kanellidis, Nikolaos Kassotakis and Eugenia Sefteli.
Supervising teachers: Eugenia Dodopoulou, Kyriaki Preveniou
We would like to congratulate the children for their hard work and morals and thank the families of our students, who support the student exchanges, but also the multi-member pedagogical team of Erasmus+ teachers of the A'Arsakeio Tositseio Lyceum of Ekali for their active and valuable contribution in the implementation of the programs.
We would also like to emphasize the decisive support of the European Union, which finances the Erasmus+ programs. We also want to thank the State Scholarship Foundation (IKY), which oversees the programs and helps organize them. EE and IKY offer an invaluable service to education, providing opportunities for collaboration and valuable experiences for students and teachers."