Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Κάθε προσπάθεια τού σχολείου κατατείνει στην ολοκλήρωση τής προσωπικότητας των παιδιών και κάθε παιδί είναι μια υπόσχεση για ένα καλύτερο αύριο. Πόσο μάλλον εάν αυτό "το αύριο" είναι ένα όραμα φιλίας, ειρήνης, συνεργασίας και κοινής προόδου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπώντας στο όραμα αυτό συγχρηματοδοτεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα Erasmus+, ώστε νέοι και εκπαιδευτικοί από όλες τις χώρες τής Ευρώπης να συναντώνται, να συνεργάζονται, να αποκτούν νέες γνώσεις και εμπειρίες, να ανταλλάσσουν απόψεις και καλές πρακτικές, να μοιράζονται εμπειρίες και στιγμές χαράς και να χτίζουν από κοινού γέφυρες φιλίας.

Το Α΄Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης, από το 2018, έχει μπει στην τροχιά των προγραμμάτων Erasmus+, διασφαλίζοντας, σε όσους μαθητές του επιθυμούν, τη δυνατότητα να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα, τις συνήθειες και την κουλτούρα άλλων ευρωπαϊκών λαών.

Με τα σχέδια "The Architecture of Society" (2018-2021), "Young Europeans Speak Up!" (2019-2022), "Reanimating Cultural Treasure!" (2020-2023) και "YoungEuropeansSpeakUp2", και έχοντας λάβει τη διαπίστευση Erasmus+, το Σχολείο προωθεί τη διεθνοποίηση και ταυτόχρονα διευρύνει τους ορίζοντες τής σκέψης των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Η υλοποίηση ευρωπαϊκών σχεδίων αναπτύσσει τις διανοητικές ικανότητες και κοινωνικές δεξιότητες των συμμετεχόντων, αξιοποιεί τα ταλέντα τους, ισχυροποιεί το κίνητρό τους για μάθηση και συνεχή εξέλιξη, πλουτίζει τις γνώσεις τους και συμβάλλει στη διαμόρφωση τής στάσης τους απέναντι σε θέματα καίρια, όπως η κοινωνική ένταξη, ο αγώνας για το περιβάλλον, η υγεία, ο ψηφιακός εγγραμματισμός, η ενεργοποίηση τού σύγχρονου πολίτη και η ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά.

Η ανταπόκριση από τους μαθητές και τις οικογένειές τους, ο ενθουσιασμός και οι θετικές εντυπώσεις όσων έχουν συμμετάσχει, ο ζήλος των δασκάλων που τους συνοδεύουν και τους προπονούν, αλλά και τα πανθομολογούμενα οφέλη από τη διαδικασία αυτή μάς κάνουν να πιστεύουμε ολοένα και πιο ένθερμα στο σκοπό αυτό και να ευελπιστούμε για την ευόδωση των προσπαθειών που τόσο άοκνα καταβάλλουν τα μέλη τής παιδαγωγικής ομάδας Erasmus+ τού Σχολείου μας.

Αυτές οι δράσεις διεθνοποίησης δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς το ΙΚΥ, που ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού μάς συμπαραστέκεται και μας καθοδηγεί, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οικονομική στήριξη που παρέχει.

Φέτος γιορτάσαμε, όπως κάθε χρόνο, τις Ημέρες Erasmus+ με μια νέα έκθεση, που φιλοξενείται στον χώρο τού Σχολείου μας και απεικονίζει τη θεματολογία των σχεδίων Erasmus+ που υλοποιήσαμε και υλοποιούμε, με τις εργασίες μαθητών μας και συμμαθητών τους από την Ιταλία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Ρουμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Νορβηγία.

Είναι μια επιβράβευση των κόπων των παιδιών που αναδεικνύει και τα γνωστικά οφέλη που έχουν αποκομίσει.

Τους ευχόμαστε να συνεχίσουν έτσι!


ERASMUSDAYS 2022 - LIVING IN A WORLD WITHOUT BORDERS

Every effort of the school aims at the completion of the children's personality and every child is a promise for a better tomorrow. Even more so if this tomorrow is a vision of friendship, peace, cooperation and common progress.
Aiming at this vision, the European Union co-finances the Erasmus+ educational programs, so that young people and teachers from all European countries can meet, collaborate, acquire new knowledge and experiences, exchange opinions and good practices, share experiences and moments of joy and to build bridges of friendship together.
The 1st Arsakeio Tositseio Lyceum of Ekali in Athens, Greece, has entered the orbit of the Erasmus+ programs since 2018, ensuring to those students who wish, the opportunity to travel and get to know the educational systems, habits and culture of other European peoples. Organizing The Architecture of Society (2018-2021), Young Europeans Speak Up! (2019-2022), Reanimating Cultural Treasure! (2020-2023) and Young Europeans Speak Up Too and having received Erasmus+ accreditation, we promote the internationalization of the school and at the same time we broaden the horizons of students and teachers.
The implementation of European projects develops the intellectual abilities and social skills of the participants, utilizes their talents, strengthens their motivation for learning and continuous development, enriches their knowledge and contributes to the formation of their attitude towards key issues such as social inclusion, fight for the environment, health, digital literacy, the activation of the modern citizen, the European cultural heritage.
The response from the students and their families, the enthusiasm and positive impressions of those who have participated, the zeal of the teachers who accompany and train them, as well as the acclaimed benefits from this process make us believe more and more fervently in the purpose this and hope for the success of the efforts that the members of our school's Erasmus+ pedagogical team so tirelessly put forth. We thank IKY for supporting and guiding us as our National Coordination Agency, and also the European Union, whose financial support allows us to promote internationalization.
This year we celebrated, as every year, the Erasmus+ Days with a new exhibition that is hosted in our school and illustrates the theme of the Erasmus+ projects we implemented and are implementing, with the work of our students and their classmates from Italy, Ireland, Spain , Romania, France, the Netherlands and Norway. It is a reward for the children's efforts that also highlights the cognitive benefits they have achieved. We hope they continue like this!

logoserasmus