Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 τα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Λύκεια Εκάλης σε συνεργασία με την Υπηρεσία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων πραγματοποίησαν και φέτος την «Ημέρα Σταδιοδρομίας», με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών τής Β΄τάξης για τις σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τις επαγγελματικές επιλογές που ανοίγονται μπροστά τους και τη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ακαδημαϊκοί, διακεκριμένοι επαγγελματίες, καθώς και απόφοιτοι των Αρσακείων Σχολείων που, έχοντας πλέον ολοκληρώσει τις σπουδές τους, δραστηριοποιούνται στον επαγγελματικό στίβο.


Οι ομιλητές, μεταφέροντας την προσωπική τους εμπειρία από το πανεπιστήμιο και τα εργασιακά περιβάλλοντα, στα οποία έχουν κατά καιρούς ενταχθεί, βοήθησαν τους μαθητές να αποκτήσουν μια ρεαλιστική εικόνα τής πορείας τους όταν επιλέξουν συγκεκριμένες σπουδές.

Παράλληλα, με την επιστημονική τους γνώση και την ψυχοσυναισθηματική τους συγκρότηση, οι ομιλητές αποτέλεσαν ιδανικά πρότυπα, που συνέβαλαν καθοριστικά ώστε οι μαθητές να αρχίσουν να χτίζουν το προσωπικό τους όραμα ζωής.

Γενικότερα, μέσα από τον δυναμικό διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ ομιλητών και μαθητών, δημιουργήθηκαν γόνιμοι προβληματισμοί ως προς την επιλογή σπουδών και επαγγέλματος και τις ήπιες δεξιότητες (soft skills) που είναι απαραίτητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Την ευθύνη τής διοργάνωσης είχαν οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας των Σχολείων μας κ. Ιωάννα Κούρτη, για το Α΄ Λύκειο, και κ. Κατερίνα Ζαχαροπούλου, για το Β΄ Λύκειο, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Αρσακείων-Τοσιτσείων Λυκείων Εκάλης κ. Ιωάννη Βακαλόπουλο (Α΄Λύκειο) και Γεώργιο Χρονόπουλο (Β΄Λύκειο).

Ακολουθεί ο πίνακας με το πρόγραμμα και τα ονόματα των ομιλητών, εδώ.