Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Δείτε το πρακτικό εδώ.

Με βάση το ΦΕΚ 456/13-02-2020 άρθρο 14 παρατείνεται η κατάθεση προσφορών από τα ταξιδιωτικά γραφεία μέχρι και την Πέμπτη 10-11-2022, ώρα 10 π.μ., επειδή δεν κατατέθηκε μέχρι 07-11-2022, ώρα 11 π.μ. ο προβλεπόμενος αριθμός των τριών (3) προσφορών.
Από τη Διεύθυνση


Πράξη 2η Στην Εκάλη, σήμερα Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12.00 στο γραφείο της Διεύθυνσης του Β ́ Αρσακείου –Τοσιτσείου ΓΕΛ Εκάλης συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής μετακίνησης ομάδας μαθητών του Σχολείου μας (Β' Αρσακείου–Τοσιτσείου ΓΕΛ Εκάλης) στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών.
Πατήστε εδώ για να δείτε το απόσπασμα πρακτικού.

Γενικά προληπτικά μέτρα κατά τής διασποράς ιών τού αναπνευστικού, περιλαμβανομένου τού νέου κορωνοϊού 2019-nCoV, στο περιβάλλον των εκπαιδευτικών μονάδων (σύμφωνα με την εγκύκλιο τού Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ: ΨΠΗΗ465ΦΥΟ-ΑΒΕ):