Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Μαρίν, στις 14 Σεπτεμβρίου 2014, ολοκλήρωσε με επιτυχία τον διαρκείας 5 εβδομάδων (18/8-14/9) κύκλο διαδικτυακών μαθημάτων τού University of California-Irvine με θέμα "Emerging Trends & Technologies in the Virtual K-12 Classroom" μέσω τής πλατφόρμας MOOC Coursera.


Τα μαθήματα, που αποτελούνταν από βιντεοδιαλέξεις και πρακτική σε ειδικές ιστοσελίδες με ψηφιακά εργαλεία, ήταν ειδικά σχεδιασμένα για την κατάρτιση εκπαιδευτικών στην εικονική διδασκαλία. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν: ο ρόλος τής τεχνολογίας στην εικονική τάξη, οι νέες τάσεις και τεχνολογίες στην κοινωνική μάθηση, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και ο τρόπος χρήσης τους ως μέσου διδασκαλίας, τα ηλεκτρονικά βιβλία e-books και πώς δημιουργούνται, τα θεματικά αποθετήρια και τα ψηφιακά εργαλεία διαθέσιμα στο διαδίκτυο και ο τρόπος ένταξής τους στη μαθησιακή διαδικασία.