Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 οι εκπαιδευτικοί των δύο Αρσακείων-Τοσιτσείων Γυμνασίων Εκάλης παρακολούθησαν, στην αίθουσα Μουσικής των Σχολείων, παρουσίαση τής κ. Ελένης Κουκούλη, ψυχολόγου, εκπαιδευτικού και υπεύθυνης τού Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων τής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, με θέμα: «Πρακτικές υποδοχής και ένταξης των μαθητών τής Α΄ τάξης τού Γυμνασίου και αξιολόγηση των μαθητών».
Στην πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή της η κ. Κουκούλη υπογράμμισε αρχικά την αναγκαιότητα και τη σημασία τής ύπαρξης ορίων στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών για τη διαμόρφωση συναισθηματικά ισορροπημένων και ψυχικά υγιών ατόμων.
Ειδικά για τους μικρούς μαθητές τής πρώτης τάξης συμβούλευσε τους εκπαιδευτικούς να μεριμνούν ιδιαίτερα για τη διαμόρφωση και διατήρηση φιλικού κλίματος στην τάξη, γιατί συμβάλλει στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην κοινωνικότητα των παιδιών. Για τον λόγο αυτό πρότεινε την εφαρμογή, από την πρώτη κιόλας ημέρα τού σχολείου, αποτελεσματικών πρακτικών, οι οποίες θα συμβάλουν στη δημιουργία πνεύματος σεβασμού, ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.
Επίσης συζήτησε με τους εκπαιδευτικούς θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών. Διατυπώθηκαν προβληματισμοί σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να συνεκτιμώνται για να αποτυπώνεται με ακρίβεια και σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές η επίδοση των μαθητών.
Η κ. Κουκούλη υποστήριξε ότι θα πρέπει να δίνεται βαρύτητα τόσο στην καθημερινή παρουσία και συμμετοχή των μαθητών όσο και σε κάθε προφορική και γραπτή εξέτασή τους. Τόνισε μάλιστα ότι θα ήταν σκόπιμο κάθε μαθητής να έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται αμέσως από τον καθηγητή του για τους βαθμούς του, ώστε να εντείνει τις προσπάθειές του για συνεχή πρόοδο.