Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Η φιλόλογος καθηγήτρια κ. Ειρήνη Φαραντούρη τού Α΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης συμμετείχε στο διαδικτυακό σεμινάριο «Η Θεολογία τής εικόνας και η Θεωρία τής Εικονογραφικής τέχνης», το οποίο δίδαξε ο καθηγητής ζωγράφος-αγιογράφος κ .Γιώργος Κόρδης.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από την Εταιρεία Cinnabar IKE και αναπτύχθηκε σε 5 δίωρες συναντήσεις, από τις 8 Δεκεμβρίου τού 2020 μέχρι τις 5 Ιανουαρίου τού 2021.

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν οι εξής ενότητες:

Η ερμηνεία τής τέχνης των εικόνων στη διάρκεια τού 20ού αι. στο πλαίσιο τής δυτικοευρωπαϊκής αισθητικής. Προβλήματα και αδιέξοδα.Περί μεθόδου ερμηνείας λόγος.

Η πατερική εικονολογία τού 8ου και 9ου αι. ως θεμέλιο τής θεολογίας τής εικόνας. Η πρώιμη εικονομαχική επιχειρηματολογία και η θεολογία τού αγίου Ιωἀννη τού Δαμασκηνού. Η χριστολογική εικονομαχική επιχειρηματολογία τού Κωνσταντίνου τού Ε´ και οι συνέπειές της σε θεολογικό και αισθητικό επίπεδο.

Η εικονολογία τής Ζ´ Οικουμενικής Συνόδου.

Η Β΄ φάση τής Εικονομαχίας. Η εικονολογία τού πατριάρχη Νικηφόρου και τού Θεοδώρου τού Στουδίτη. Η τελική διατύπωση τής ορθόδοξης εικονολογίας. Αξιολόγηση.

Η εικονολογία τού Φωτίου και η θεωρία τής εικονογραφικής τέχνης. Η ζωγραφική ως τρόπος.