Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Η χημικός τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Μπούζη Πάολα (ΠΕ.04.02) παρακολούθησε επιτυχώς τη μικτής μορφής επιμόρφωση (8 ώρες σύγχρονη, 20 ώρες ασύγχρονη και 8 ώρες μελέτη για την εκπόνηση διδακτικού σεναρίου), στα Νέα Προγράμματα Σπουδών με τίτλο «ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ», συνολικής διάρκειας 36 ωρών.

Η επιόρφωση, που πραγματοποιήθηκε από 12 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου 2023, περιελάμβανε εκπόνηση διδακτικού σεναρίου, δραστηριοτήτων και ολοκλήρωση ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης,  στο πλαίσιο τής Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».