Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+, απένειμε στο Β΄Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης τη Διαπίστευση Erasmus με κωδικό 2021-1-EL01-KA120-SCH-000043953.

Η διαπίστευση αυτή σημαίνει ότι η σχολική μας μονάδα θα έχει απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης, στο πλαίσιο τής Βασικής Δράσης 1 τού νέου προγράμματος (2021-2027) στον τομέα τής Σχολικής Εκπαίδευσης, και επιβεβαιώνει ότι ο φορέας μας διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα και μέσα, ώστε να οργανώνει υψηλής ποιότητας δραστηριότητες κινητικότητας, στο πλαίσιο τής ευρύτερης ανάπτυξής του.

Συνεπώς, η απονομή τής διαπίστευσης έρχεται ως αναγνώριση και επιβράβευση τής εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον τομέα των ευρωπαϊκών και εθνικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και τής γενικότερης φιλοσοφίας μας ως σύγχρονου ευρωπαϊκού σχολείου.

Το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο ξεκίνησε το 2014, έχει δημιουργήσει πολυάριθμες ευκαιρίες κινητικότητας και συνεργασίας στους τομείς τής εκπαίδευσης, τής κατάρτισης, τής νεολαίας και τού αθλητισμού.

Έχει προσφέρει στους συμμετέχοντες πολύτιμες δεξιότητες και εμπειρίες, ενώ έχει συμβάλει και στον εκσυγχρονισμό τής εκπαίδευσης, τής επιμόρφωσης και τής εργασίας στον τομέα τής νεολαίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ως ένα από τα διαπιστευμένα σχολεία Erasmus+ στην Ελλάδα (Erasmus Accredited School 2021-27), το Β΄Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης βάζει πλώρη για την υλοποίηση νέων καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων, δίνοντας σε ολόκληρη την εκπαιδευτική, και όχι μόνο κοινότητα, νέες ευκαιρίες μάθησης, ενασχόλησης και ευαισθητοποίησης, προσδίδοντας παράλληλα προστιθέμενη αξία στην εκπαιδευτική και όχι μόνο διαδικασία.