Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ απένειμε στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης τη Διαπίστευση Erasmus, με κωδικό 2021-1-EL01-KA120-SCH-000043953.

Η διαπίστευση αυτή σημαίνει ότι η σχολική μας μονάδα θα έχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης, στο πλαίσιο τής Βασικής Δράσης 1 τού νέου προγράμματος (2021-2027), στον τομέα τής σχολικής εκπαίδευσης.

Επίσης, επιβεβαιώνει ότι ο φορέας μας διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα και μέσα, ώστε να οργανώνει υψηλής ποιότητας δραστηριότητες κινητικότητας, στο πλαίσιο τής ευρύτερης ανάπτυξής του.
Συνεπώς, η απονομή τής διαπίστευσης έρχεται ως αναγνώριση και επιβράβευση τής εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον τομέα των ευρωπαϊκών και εθνικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και τής γενικότερης φιλοσοφίας μας ως σύγχρονου ευρωπαϊκού σχολείου.

Το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο ξεκίνησε το 2014, έχει δημιουργήσει πολυάριθμες ευκαιρίες κινητικότητας και συνεργασίας στους τομείς τής εκπαίδευσης, τής κατάρτισης, τής νεολαίας και τού αθλητισμού.
Έχει προσφέρει στους συμμετέχοντες πολύτιμες δεξιότητες και εμπειρίες, ενώ έχει συμβάλει και στον εκσυγχρονισμό τής εκπαίδευσης, τής επιμόρφωσης και τής εργασίας στον τομέα τής νεολαίας, σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το νέο πρόγραμμα (2021-2027) θα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον και μεγαλεπήβολο, καθώς έχει στόχο να υποστηρίξει τη μετάβαση τής ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή, ώστε η εκπαίδευση των νέων τής Ευρώπης να ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες τους.

Ως ένα από τα διαπιστευμένα σχολεία Erasmus+ στην Ελλάδα (Erasmus Accredited School 2021-27), το Σχολείο μας βάζει πλώρη για την υλοποίηση νέων καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων, δίνοντας σ' ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα νέες ευκαιρίες μάθησης, ενασχόλησης και ευαισθητοποίησης και προσδίδοντας, παράλληλα, προστιθέμενη αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία.