Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Στους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης απονεμήθηκε από την ΕΥΥ (Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning) η Eθνική Eτικέτα Ποιότητας (National Quality Label) για το eTwinning έργο “Heritage Travellers", το οποίο υλοποίησαν κατά το σχολικό έτος 2022-2023 σε συνεργασία με συμμαθητές τους από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Ρουμανία.

Οι μαθητές συμμετείχαν σε δραστηριότητες με θέμα την πολιτιστική κληρονομιά. Μέσα από το έργο αυτό αναγνώρισαν τον πολιτιστικό πλούτο τής χώρας μας, καθώς και των άλλων χωρών, και ανέλαβαν την ευθύνη για την προστασία, τη συντήρηση και τη μετάδοση τής κληρονομιάς μας στις μελλοντικές γενιές.

H Εθνική Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται στα έργα eTwinning που κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ποιότητας, πληρώντας σειρά κριτηρίων που έχουν τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης τής δράσης.

Η Ετικέτα Ποιότητας είναι μια απτή αναγνώριση για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τα σχολεία για το υψηλό επίπεδο των eTwinning δραστηριοτήτων τους (πατήστε εδώ). Για τα παιδιά αποτελεί ενίσχυση στην προσπάθειά τους και για το σχολείο γενικότερη δημόσια επιβεβαίωση τής δέσμευσής του για την ποιότητα και την ειλικρίνεια σε μια ευρωπαϊκή συνεργασία.

Το έργο αξιολογείται βάση έξι κριτήρια στους ακόλουθους τομείς:

1. παιδαγωγική καινοτομία
2. ενσωμάτωση στη διδακτέα ύλη
3. επικοινωνία και ανταλλαγή μεταξύ σχολείων-συνεργατών
4. συνεργασία μεταξύ των σχολείων-συνεργατών
5. χρήση τής τεχνολογίας
6. αποτελέσματα, αντίκτυπος και τεκμηρίωση.

Υπεύθυνες για την υλοποίηση του προγράμματος είναι οι καθηγήτριες κ. Αθηνά Γκαρμπολά και Αθηνά Ξυραφά.