Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Ωρολόγια Προγράμματα Τμημάτων Β΄ Τοσιτσείου Γυμνασίου 2022-2023

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των τριών τάξεων τού Β΄ Γυμνασίου Εκάλης.
Πατήστε στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για άνοιγμα.

Α1 Α2 Α3 Α4
Β1 Β2 Β3 Β4
Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 

Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής
Δείτε αναλυτικα εδώ