Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Τα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Νηπιαγωγεία Εκάλης (Α’, Β’, Γ’ και Δ’) με μεγάλη ικανοποίηση βραβεύτηκαν ως «Οικολογικά Σχολεία» κερδίζοντας την Πράσινη σημαία τού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, έπειτα από τον αδιάκοπο αγώνα εκπαιδευτικών και μικρών μαθητών για ένα υγιές και πιο ανθρώπινο περιβάλλον.

Τα νηπιαγωγεία μας από το 2011 (έτος ιδρύσεως τους) συμμετέχουν ενεργά και αδιαλείπτως με πολύπλευρες δραστηριότητες / δράσεις σε προγράμματα που στοχεύουν στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα στη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης μέσα στη σχολική κοινότητα ώστε το σχολείο να γίνει ένα πραγματικό «οικολογικό σχολείο».

Θέματα όπως το δάσος και η προστασία του, το νερό, η ανακύκλωση, η ανάδειξη των πράσινων γωνιών της γειτονιάς μου είναι θεματικές ενότητες που μας απασχόλησαν όλα τα προηγούμενα έτη. Για τα περιβαλλοντικά προγράμματα των ετών 2017-2018 «Γάργαρο νερό αναβλύζει, τη ζωή μας τη φροντίζει» και 2018-2019 «Ανακύκλωση – Επαναχρησιμοποίηση – Εξοικονόμηση» αποσπάσαμε το βραβείο «Πράσινη Σημαία».

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022 διαδικτυακά υπό τη διοργάνωση τής Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας τής Φύσης.