Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Οι εξωτερικοί χώροι

Τα Νηπιαγωγεία ανήκουν στο σχολικό συγκρότημα των Αρσακείων – Τοσιτσείων Εκάλης, σε ιδιωτικό οικόπεδο εκτάσεως 200 στρεμμάτων, και περιβάλλονται από δάση και κήπους. Ο χώρος όπου στεγάζονται διαμορφώθηκε κατάλληλα το 2011, μετά από προσεκτική μελέτη και σχεδιασμό, ώστε να καλύψει τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες τής προσχολικής εκπαίδευσης και αγωγής.Οι τάξεις Η αίθουσα εκδηλώσεων
Κατασκευή κτηρίου


Η κατασκευή τού κτηρίου έγινε με σύγχρονες προδιαγραφές και σύγχρονα υλικά. Όλοι οι τοίχοι είναι διπλοί δρομικοί με μόνωση (στους μεν εξωτερικούς θερμομόνωση, στους δε εσωτερικούς ηχομόνωση). Έχει γίνει νέα μόνωση στα δώματα τού κτηρίου και σε ολόκληρο το κτήριο έχει εφαρμοσθεί θερμομόνωση πάχους 7 cm. Τοποθετήθηκαν νέα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλούς υαλοπίνακες, εκ των οποίων ο εξωτερικός είναι ενεργειακός ο δε εσωτερικός τρίπλεξ. 

Τα δάπεδα είναι από λινέλαιο και PVC αντιαλλεργικό και αντιμικροβιακό και οι ψευδοροφές είναι κατασκευασμένες από γυψοσανίδα ή ορυκτές ίνες, στις οποίες έχουν ενσωματωθεί τα φωτιστικά σώματα.

Στις αίθουσες, κατόπιν ακουστικής μελέτης, τοποθετήθηκε ψευδοροφή από διάτρητη γυψοσανίδα. Επίσης κατασκευάστηκαν εξ αρχής οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (υδραυλικές, ηλεκτρικές) καθώς και η πυρόσβεση. Οι διάδρομοι

Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεωνΛειτουργικότητα κτηρίου

Το κτήριο στεγάζει 4 νηπιαγωγεία σε δύο επίπεδα και περιλαμβάνει 10 αίθουσες διδασκαλίας, 2 αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, 2 αίθουσες εκδηλώσεων, οι οποίες τον χειμώνα χρησιμοποιούνται και ως αίθουσες διαλειμμάτων, εξοπλισμένο ιατρείο, γραφείο συντονίστριας, γραμματείας, προϊσταμένων, νηπιαγωγών, χώρους υγιεινής για τα παιδιά, το προσωπικό και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, 2 κουζίνες και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Το συνολικό εμβαδόν των κύριων χώρων τού κτηρίου είναι 2.000 m2 και των βοηθητικών 250 m2. Επισημαίνεται ότι το εμβαδόν, τόσο των επιμέρους χώρων όσο και το συνολικό εμβαδόν τού κτηρίου, είναι κατά πολύ μεγαλύτερο αυτών που απαιτούν οι προδιαγραφές. 

Το Νηπιαγωγείο διαθέτει 2 μεγάλους αύλειους χώρους, εμβαδού 890 m2 και πλέον των 2.000 m2 αντίστοιχα, οι οποίοι έχουν  εξοπλιστεί με πέργκολες και καθιστικά. Επίσης έχουν φυτευτεί εκατοντάδες δέντρα και θάμνοι. 


Το γραφείο των νηπιαγωγών

Τα γραφεία τής συντονίστριας, τής γραμματείας και των προϊσταμένων
Ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίου

Όσον αφορά στον ενεργειακό σχεδιασμό τού κτηρίου έχει τηρηθεί ο ΚΕΝΑΚ και έγιναν οι παρακάτω παρεμβάσεις προκειμένου να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

- Θερμομονωτική κάλυψη κτηρίου (τοίχοι – οροφές – δάπεδα)

- Αντικατάσταση κουφωμάτων με πιστοποιημένα θερμοδιακοπτόμενα αλουμινίου

- Αντικατάσταση υαλοπινάκων με διπλούς, τρίπλεξ και ενεργειακούς

- Χρήση ανεμιστήρων οροφής για μεταφορά τής συνθήκης άνεσης στους 28-30° C

- Ζωνοποίηση όλων των χώρων για ανεξάρτητη λειτουργία τής θέρμανσης

- Εγκατάσταση τεχνητού αερισμού

- Χρήση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού με λαμπτήρες Τ5 και Τ8 για μείωση τής κατανάλωσης κατά 25% περίπου

- Πρόβλεψη για μελλοντική εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών

Με όλα τα ανωτέρω το κτήριο αναβαθμίζεται ενεργειακά και κατατάσσεται στην κατηγορία Β.


Η κουζίνα Το ιατρείοΑσφάλεια  κτηρίου

Έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στη λήψη μέτρων για την ασφαλή χρήση τού κτηρίου από τα παιδιά και τους εργαζόμενους.

-  Ελεγχόμενη πρόσβαση για τους επισκέπτες μέσω θυροτηλεόρασης.

-  Εγκατάσταση πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης σε όλους τούς χώρους τού κτηρίου.

-  Πρόσβαση στο κτήριο και σε όλους τους χώρους αυτού χωρίς σκαλοπάτια.

-  Τοποθέτηση των θερμαντικών σωμάτων, πυροσβεστικών φωλεών και σταθμών σε εσοχές στους τοίχους.

-  Τοποθέτηση τρίπλεξ υαλοπινάκων, εσωτερικά και εξωτερικά, ενεργειακών με μεμβράνη, ώστε να μην σπάνε.

-  Στις οροφές εσωτερικά και εξωτερικά δεν έχει χρησιμοποιηθεί επίχρισμα (με τα γνωστά μειονεκτήματα του), αλλά ψευδοροφές με μηχανική στήριξη.  

-  Χρωματισμοί με υλικά πιστοποιημένα από την Ε.Ε. για χρήση σε σχολικά κτήρια. 

-  Τοποθέτηση πόμολων από αντιμικροβιακό χαλκό (Cu+) για τη μέγιστη προστασία από ιώσεις κ.λπ. (πρώτη παγκοσμίως έρευνα σε σχολικό περιβάλλον).

Οι τουαλέτες των νηπίων Η τουαλέτα των ενηλίκων


Αυτά είναι τα κυριότερα από τα χαρακτηριστικά τού κτηρίου που το καθιστούν ξεχωριστό και ως  ένα από τα καλύτερα νηπιαγωγεία τής χώρας.