Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, δηλ. τα Αρσάκεια Σχολεία  Αθηνών, Πάτρας, Θεσσαλονίκης και Τιράνων, σάς καλεί να εγγραφείτε στον «Κατάλογο Αποφοίτων των Αρσακείων Σχολείων»  συμπληρώνοντας ειδική ηλεκτρονική πληροφοριακή κάρτα  πατώντας εδώ .

Σκοπός τού Καταλόγου Αποφοίτων είναι αφενός η επικαιροποίηση των στοιχείων των αποφοίτων που διατηρεί η Φ.Ε., αφετέρου η δυνατότητα επικοινωνίας των Αποφοίτων μεταξύ τους για επαγγελματικούς, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς λόγους , καθώς και η ενημέρωσή τους από τα Αρσάκεια Σχολεία για ποικίλα θέματα  (εκδηλώσεις των Αρσακείων, μαθήματα τού Ελεύθερου Πανεπιστημίου τής Στοάς τού Βιβλίου κ.λπ.).