Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τον Μάρτιο 2020 οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εάν η αγάπη δεν είχε λόγια» από τη Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων μέσω τής Κινητής Βιβλιοθήκης, που πρόκειται να επισκεφθεί το Σχολείο.

Τον Μάρτιο 2020 οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων θα επισκεφθούν το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, όπου θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πουλιά και ζώα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων».

Με την ευκαιρία τής ανακήρυξης τής 14ης Μαρτίου ως παγκόσμιας ημέρας των Μαθηματικών, οι μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων, τον Μάρτιο 2020, θα επισκεφθούν το Εργαστήριο Μαθηματικών τού Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εκεί θα συμμετάσχουν σε σειρά από βιωματικές και παιγνιώδεις μαθηματικές δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση τού υπεύθυνου τού Εργαστηρίου επίκουρου καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Τάτση.

Τον Μάρτιο 2020 οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων θα ξεναγηθούν σε χώρους λατρείας των τριών θρησκευτικών κοινοτήτων που προϋπήρξαν στην πόλη των Ιωαννίνων. Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Κωνσταντίνο Βέργο, υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ιωαννίνων, ο οποίος θα αναλάβει και την προετοιμασία τους με ενημέρωση την προηγούμενη ημέρα στο Σχολείο.