Αρσάκεια Ιωαννίνων
Δείτε την ανακοίνωση, εδώ.

Βιβλία, τετράδια, υλικό ανά τάξη για το σχολικό έτος 2024-2025
Πατήστε στην αντίστοιχη τάξη:

Α΄ δημοτικού

Β΄ δημοτικού

Γ΄ δημοτικού

Δ΄ δημοτικού

Ε΄ δημοτικού

ΣΤ΄ δημοτικού