Αρσάκεια Ιωαννίνων
To Αρσάκειο Δημοτικό Ιωαννίνων είναι ένα από τα έντεκα Δημοτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αθήνας, Πάτρας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Τιράνων). Βρίσκεται στους Λογγάδες του Δήμου Ιωαννινών και λειτουργεί από το σχολικό έτος 2009-2010.

Στόχος μας να στηρίζουμε, να καθοδηγούμε και να εμπνέουμε τους μαθητές μας, ώστε να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους και να αποκτούν τις γνώσεις και τα εφόδια που χρειάζονται για να γίνουν οι ενεργοί πολίτες που θα επιδράσουν θετικά στον κόσμο του αύριο.

Το πρόγραμμα που εφαρμόζεται στηρίζεται στις πρόσφατες θεωρίες μάθησης, ακολουθεί τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, υιοθετεί τις νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η διδακτική διαδικασία και οι μαθησιακές ικανότητες των παιδιών.

Πιο συγκεκριμένα, διευκολύνει την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τη μεγαλύτερη ενασχόληση με δράσεις που καλλιεργούν πολύπλευρα το μαθητή και αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική του σκέψη: όπως είναι ο πολιτισμός, η φιλαναγνωσία, η μαθηματική σκέψη, η δημιουργική σκέψη, η αγωγή λόγου, οι φυσικές επιστήμες, η πολυγλωσσία, οι νέες τεχνολογίες, τα εργαστήρια εικαστικών, τα μαθήματα θεάτρου, ρητορικής, ελληνικής παράδοσης, οι σύγχρονες αθλητικές δραστηριότητες.


Η Διευθύντρια του Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων

Ελένη Παπανικολάου