Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθητές των Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων τού Αρσακείου Δημοτικού  Ιωαννίνων έλαβαναν μέρος στον Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό «Καγκουρό» 2020, που πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά στις 23 Μαΐου 2020.

Οι μαθητές που διακρίθηκαν για την υψηλή τους επίδοση είναι οι εξής: Κηπουρίδου Λυδία, Πρέντζας Φίλιππος, Τσέβης Παντελής (Β΄ τάξη), Βαρβαρούσης Νικόλαος, Ζησίδης Νικόλαος, Σταύρου Άγγελος, Χλίτσιου Βαλέρια-Μαρία (Γ΄ τάξη), Αμπαζής Κωνσταντίνος, Γεωργιάδου Ηλέκτρα, Εμφιετζόγλου Ελισάβετ (Δ΄ τάξη), Πρέντζας Αλέξανδρος (Ε΄ τάξη), Γράψας Πέτρος, Μανής Ανδρέας (Στ΄ τάξη)

Ειδικότερα, ο μαθητής τής Δ΄ τάξης Μπάκας Αλκιβιάδης-Αθανάσιος διαγνωνίστηκε και διακρίθηκε σε θέματα τής Ε΄/ Στ΄τάξης!