Αρσάκεια Ιωαννίνων

Oι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων βραβεύθηκαν με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το υψηλό επίπεδο των e-Twinning έργων “Weather Lab” ( τάξη) και “Think Future, Act Today” (Δ΄ τάξη), που υλοποίησαν κατά το σχολικό έτος 2019-2020. 

H Εθνική Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται στα έργα e-Twinning που διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο ποιότητάς τους και πληρούν μια σειρά από κριτήρια που έχουν τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης τής δράσης.

Πρόκειται για την ουσιαστική αναγνώριση τού έργου των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των σχολείων τους για το υψηλό επίπεδο των e-Twinning δραστηριοτήτων τους και αποτελεί ενίσχυση στην προσπάθειά τους, αλλά και μια δημόσια επιβεβαίωση τής δέσμευσής τους για ποιότητα και ειλικρίνεια στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής συνεργασίας.