Αρσάκεια Ιωαννίνων

Δύο ομάδες μαθητών τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων, η «Eco-charge» και η «Local Bee», προκρίθηκαν στον τελικό τού Διαγωνισμού Κοινωνικής Καινοτομίας, στον οποίο συμμετείχαν οι 10 καλύτερες μαθητικές ομάδες σχολείων από όλη την Ελλάδα.

Τις ομάδες καθοδήγησε η εθελόντρια τού Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (Junior Achievement Greece) κ. Δάφνη Λασιθιωτάκη, στέλεχος τής ΝΝ, και η οικονομολόγος τού Σχολείου κ. α ΜαρίαΓεωργούλα.

Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: κοινωνική καινοτομία, βιωσιμότητα, περιγραφή ομάδας - στόχου και χρηματοοικονομικά.

Σε αυτό όμως που δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση ήταν κατά πόσο μια πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί ώστε να έχει πραγματικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων.

Σκοπός τού προγράμματος είναι η ενθάρρυνση των μαθητών στην ανάπτυξη των δικών τους καινοτόμων ιδεών για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, καθώς και η καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων προκειμένου να γίνουν οι κοινωνικά υπεύθυνοι επαγγελματίες τού μέλλοντος.