Αρσάκεια Ιωαννίνων

Διέπρεψε για μια ακόμη φορά το Αρσάκειο Γυμνάσιο Ιωαννίνων στα έργα eTwinning. Τα δύο έργα που εκπονήθηκαν "Shrinking Gods to Northern Climes", με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κ. Χρηστίνα Πλακούτση, φιλόλογο, και "Our 3D New World_Stem 3", με υπεύθυνο εκπαιδευτικό τον κ. Νίκο Λαδιά, καθηγητή Πληροφορικής, βραβεύτηκαν και με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας.

Η διάκριση αυτή πιστοποιεί το επίπεδο σπουδών που παρέχεται στο Αρσάκειο Ιωαννίνων, καθώς και την ποιοτική και καινοτόμο εργασία των εκπαιδευτικών, στους οποίους επίσης απονέμεται η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας. Αποτελεί, επίσης, δημόσια επιβεβαίωση τής δέσμευσης τού Σχολείου μας στην ποιότητα στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής συνεργασίας. 

Να σημειωθεί πως τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων που υποβάλλονται είναι η συνεργασία μεταξύ των σχολείων-εταίρων, η χρήση ΤΠΕ και η παιδαγωγική καινοτομία.