Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η καθηγήτρια τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων κ. Ρίζου Όλγα  συμμετείχε στην επιμορφωτική ημερίδα με θέμα « H Παιδαγωγική τού Célestin Freinet  - Δουλεύοντας για ένα δημοκρατικό, ανοιχτό, συνεργατικό σχολείο».

Η επιμορφωτική ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2019, στο κτήριο των ΓΑΚ- Ιστορικό αρχείο Ηπείρου, από τον Olivier Francomme, καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα τού Πανεπιστημίου τής Πικαρντί Ι. Βερν, σε συνδιοργάνωση με τον Όμιλο Παιδαγωγικών Μελετών και τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Γαλλικής Γλώσσας κ. Νάτση Χάιδω.

Στο πρώτο μέρος τής εισήγησης προβλήθηκε γαλλική ταινία τής Delphine Pinson «Η μάθηση είναι ιερή! Στα πρώτα βήματα μιας τάξης Freinet» διάρκειας 60΄, και ακολούθησε συζήτηση και σχολιασμός.

Το δεύτερο μέρος τής ημερίδας ήταν εργαστηριακό.

Στο πρώτο εργαστήριο έγινε ανάλυση τής τεχνικής ‘’Τι νέα;" (Quoi de neuf?) η οποία αποτελεί  ένα θεσμοθετημένο κομμάτι τής παιδαγωγικής διαδικασίας κατά την οποία παιδιά μεταφέρουν στην τάξη κάτι που συμβαίνει έξω από αυτή.
Σκοπός αυτής τής μεθόδου είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ελεύθερου λόγου και ένα κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης στην τάξη.

Στο δεύτερο εργαστήριο δόθηκε έμφαση στον σημαντικό ρόλο των μαθητικών συμβουλίων τα οποία αποτελούν σύμφωνα με την παιδαγωγική Freinet θεμελιακό εργαλείο οργάνωσης τής σχολικής ζωής.