Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων κ. Ρίζου Όλγα παρακολούθησε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ενδυναμώνοντας τον εκπαιδευτικό σε ζητήματα εκπαίδευσης παιδιών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο», που διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Οκτωβρίου 2019 σε χρονικό διάστημα 35 ωρών, και ολοκληρώθηκε με 17 ώρες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (πατήστε εδώ), από τις 17 Οκτωβρίου 2019 έως 4 Δεκεμβρίου 2019, και 5 ώρες διά ζώσης εκπαίδευσης, στις 5 Δεκεμβρίου 2019.

Την πρώτη ημέρα το σεμινάριο περιελάμβανε εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς και δράσεις που αφορούν σε παιδιά με προσφυγικό/ μεταναστευτικό υπόβαθρο. Στο δεύτερο μέρος τού σεμιναρίου έγινε εκτενής ανάλυση τού τρόπου με τον οποίο η ελληνική γλώσσα διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα σε πολύγλωσσα/ πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

Τη δεύτερη ημέρα το σεμινάριο είχε βιωματικό χαρακτήρα και περιελάμβανε δραστηριότητες κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης με έμφαση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία.

Στις 5 Δεκεμβρίου έγινε ο απολογισμός τού σεμιναρίου και απαντήθηκαν ερωτήματα που προέκυψαν  από τη μελέτη τής διαδικτυακής πλατφόρμας.