Αρσάκεια Ιωαννίνων
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

8ο χλμ. Ε.Ο. ΛΟΓΓΑΔΩΝ-ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΛΟΓΓΑΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ. 45500

Τηλ.: 26510-52055 / Εσ.: 705

Fax:  26510 – 52044

e-mail: gym-i@arsakeio.gr