Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η σκληρή και απρόσκοπτη εργασία κατά τη διάρκεια τής καραντίνας απέφερε καρπούς για τους μαθητές τής Α΄  τάξης τού Αρσακείου Λυκείου Ιωαννίνων, οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις ECPE (Γ2) τού Πανεπιστημίου τού Michigan, φέρνοντας για άλλη μια χρονιά διακρίσεις στο τμήμα τής Αγγλικής γλώσσας.

Συγχαρητήρια στους μαθητές τής Α’ τάξης, καθώς και στους καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας κ. Οικονόμου και Βαμβάκο.