ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σχολικό έτος 2019-2020


Διευθυντής: Μαυρόγιαννης Παύλος

Θεολόγος: Σγουρίδης Μιλτιάδης

Φιλόλογοι: Μαυρόγιαννης Παύλος, Πλακούτση Χρηστίνα, Τσατσούλης Χρήστος, Κάλλη Ιωάννα, Λιάρου Βασιλική

Μαθηματικοί: Αμπαζής Χαράλαμπος, Ραπανάκης Παναγιώτης

Φυσικών Επιστημών: Τάτση Αικατερίνη, Ντούρου Φωτεινή, Αναστασίου Αναστασία, Κυριακίδη Καλλιρρόη

Φυσικής Αγωγής: Καλτσής Βασίλειος

Οικιακής Οικονομίας (Ερευνητικής Εργασίας): Μερτζάνη Ιωάννα

Αγγλικών: Οικονόμου Ειρήνη, Βαμβάκος Ανδρέας

Πληροφορικής: Λαδιάς Νικόλαος

Οικονομολόγος: Γεωργούλα Μαρία

Πολιτικός Μηχανικός: Τσούλη Σοφία

Ψυχολόγος: Τζούμα Ναταλία

Γραμματέας: Κοσμοπούλου Νικολίτσα