Ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης (συνοπτική μορφή)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023), εδώ.