Αρσάκεια Ιωαννίνων
Επικοινωνία με το σχολείο

Επαρχιακή οδός Λογγάδων - Βασιλικής

Λογγάδες Ιωάννινα

45 500


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nhp-i@arsakeio.gr

Τηλέφωνο: 26510 52055

Φαξ: 26510 52044