Αρσάκεια Ιωαννίνων

Εγγραφές

Οι εγγραφές για το επόμενο σχολικό έτος ξεκινούν τον Ιανουάριο τού τρέχοντος σχολικού έτους, σε ημερομηνίες που ορίζονται από  την Εποπτεία των Σχολείων και ανακοινώνονται στον ημερήσιο τύπο και στο διαδίκτυο.
Στο Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων φοιτούν δύο ηλικίες νηπίων. Στο πρώτο επίπεδο (νήπια) φοιτούν τα νήπια τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου τού έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των πέντε (5) ετών. Στο δεύτερο επίπεδο (προνήπια) φοιτούν τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου τού έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών.
Οι αιτήσεις για τη φοίτηση στο Νηπιαγωγείο υποβάλλονται στη Γραμματεία τού Νηπιαγωγείου και οι νέοι γονείς ενημερώνονται κατόπιν συνεννοήσεως και μόνο με ραντεβού με τη Διεύθυνση. Κατά την εγγραφή προκαταβάλλεται χρηματικό ποσό έναντι των διδάκτρων και τού κόστους των άλλων υποχρεώσεων. Στη συνέχεια παραλαμβάνεται από τον κηδεμόνα τού νηπίου ο εσωτερικός κανονισμός και ο φάκελος με τις υποδείξεις για τη συμπλήρωση των υπόλοιπων δικαιολογητικών για την εγγραφή. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται με τη λήξη τού τρέχοντος σχολικού έτους ή με την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων στα τμήματα τού Νηπιαγωγείου. Όσα παιδιά φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν τη φοίτησή τους και στις υπόλοιπες βαθμίδες τού Σχολείου.

Επίσημες αργίες
Οι επίσημες αργίες κατά τις οποίες το Νηπιαγωγείο δεν λειτουργεί είναι:
• Η 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή)
• Από τις 24 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων)
• Η 30ή Ιανουαρίου (εορτή των τριών Ιεραρχών)
• Η Καθαρά Δευτέρα
• Η 25η Μαρτίου (εθνική εορτή)
• Από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή τής Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα)
• Η 1η Μαΐου (Πρωτομαγιά)
• Η εορτή τού Αγίου Πνεύματος