Αρσάκεια Πατρών

Tην Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 η κ. Μαντά Αγγελική, εκπαιδευτικός τού Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, παρουσίασε στην Εστία Επιστημών το ευρωπαικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Math and Move" ERASMUS+, στην 3η διημερίδα ανταλλαγής καλών πρακτικών Erasmus+ «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+: Καινοτομία - Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση».

Το έργο "Math and Move" στοχεύει να αυξήσει το ενδιαφέρον για τα Μαθηματικά μεταξύ των μαθητών τού δημοτικού σχολείου και των μαθητών που παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ) συνδέοντας το αφηρημένο μαθηματικό περιεχόμενο με τη συγκεκριμένη πραγματικότητα, μέσω μεθόδων κίνησης και αφήγησης. Αυτή η πολυεπίπεδη προσέγγιση θα παράσχει καινοτόμο και εξατομικευμένη μαθησιακή υποστήριξη για την προώθηση τού ενδιαφέροντος και τής αριστείας για το STEM, την αντιμετώπιση των μαθησιακών μειονεκτημάτων και τη διευκόλυνση τής ένταξης των ευάλωτων ομάδων παιδιών, οι οποίες συχνότερα παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις στα Μαθηματικά.

Στην εισήγηση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα τού έργου, που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2024: 

-Ερευνητικό φυλλάδιο σχετικά με τα πλεονεκτήματα τής κίνησης και τής αφήγησης για την εκμάθηση Μαθηματικών.
-Παιδαγωγικό πλαίσιο για τη χρήση κίνησης και αφήγησης για την εκμάθηση των Μαθηματικών.
-Μαθήματα Μαθηματικών που περιλαμβάνουν κίνηση, με φύλλα εργασίας και βίντεο.
-e-books (ψηφιακά βιβλία) "Math and Move Story".

001