Αρσάκεια Πατρών
Οι μαθητές τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών στις 14 Νομεβρίου 2017 ανανέωσαν, με σχετική δράση, την αποφάσή τους να είναι για μια ακόμη χρονιά ανάδοχοι τής μικρής Haja Zainah Kenu από τη Sierra Leone.
Είναι μια δράση στην οποία το Σχολείο συμμετέχει ήδη από το 2011. Τα παιδιά θα συνεχίσουν να προσπαθούν να κάνουν τη μικρή Haja να συνεχίσει να χαμογελάει!