Αρσάκεια Πατρών
Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 η δασκάλα τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Πατρών κ. Ελένη Καραλή παρακολούθησε την επιμορφωτική συνάντηση τού Σχολικού Συμβούλου τής 5ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αχαΐας κ. Αγγελόπουλου Ηρακλή.
Το θέμα τής συνάντησης ήταν "Εισαγωγή στα Κειμενικά Είδη και Μεθολογικές Επισημάνσεις στα Μαθηματικά".