Αρσάκεια Πατρών
Η δασκάλα τής Β΄ τάξης και Υποδιευθύντρια τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών κ. Ολυμπία Παπούλια συμμετείχε σε ομάδα 8 εκπαιδευτικών από την Αχαΐα που κλήθηκαν, στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus +, από την υπεύθυνη τού Τμήματος Πολιτιστικών θεμάτων Π.Ε. Αχαΐα κ. Ανδρεάννα Κουφού, να επιμορφωθούν στη χρήση τής υπό διαμόρφωση πλατφόρμας EDMUSE.
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα αφορά στην προώθηση τής χρήσης των ΤΠΕ, των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων και των ψηφιακών πόρων τής πολιτιστικής κληρονομιάς για τη βελτίωση τού τρόπου εκμάθησης των Φυσικών Επιστημών.
Η συνάντηση των 24 εκπαιδευτικών από την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Πληροφορικής τού Πανεπιστημίου Sapienza της Ρώμης από τις 17- 21 Ιανουαρίου 2017.
Στο πλαίσιο αυτής της δράσης η κ. Ολυμπία Παπούλια έχει αναλάβει την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας σχετικής με το πρόγραμμα διδακτικής πρακτικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τους μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Σχολείου μας.
Τα αποτελέσματα όλων των διδακτικών πρακτικών που θα προκύψουν θα παρουσιαστούν στο τελικό συνέδριο τού προγράμματος που θα γίνει τον Ιούνιο τού 2017 στη Ρώμη.