Αρσάκεια Πατρών
Η κ. Ρέα Μαυρόγιαννη, δασκάλα τής Στ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 συμμετείχε στην παρουσίαση τού βιβλίου «Η μαγεία τού πτυχίου» τού κ. Παντελή Κυπριανού, καθηγητή Ιστορίας τής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Το βιβλίο παρακολουθεί την ιστορία τής ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παράλληλα με αυτή τού ελληνικού κράτους και εξετάζει τους μύθους που κατά καιρούς συνδέθηκαν με αυτήν.
Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο κ. Βασίλης Καρδάσης, πρόεδρος τού Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, και ο κ. Γιώργος Παναγιωτάκης, τ. πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών. Τον ρόλο τού συντονιστή είχε ο κ. Γιώργος Σταμέλος, καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, συντονιστής ΠΑΕ.
Η κ. Μαυρόγιαννη, σχολιάζοντας καίρια σημεία τού βιβλίου, τόνισε μεταξύ άλλων ότι για έναν άνθρωπο η διά βίου μάθηση και η παιδεία θα πρέπει να αποτελεί αξία και επιλογή στη ζωή του, καθώς η μόρφωση δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ποτέ ολοκληρωμένη, αφού δεν αποτελεί στατική κατάσταση, αλλά δυναμική, μια υπό εξέλιξη διαδικασία. Υποστήριξε επίσης ότι ένας άνθρωπος σύγχρονος, ενταγμένος στην παραγωγική διαδικασία, οφείλει και δικαιούται να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να προσαρμόζεται στις μεταβολές, να αξιοποιεί και να είναι σε θέση να εκμεταλλεύεται τα νέα, σύγχρονα δεδομένα. Μόνο τότε τα πτυχία θα έχουν τη δική τους αξία, τη δική τους πραγματική μαγεία.