Αρσάκεια Πατρών
Η κ. Κωνσταντίνα Κοντογιάννη, δασκάλα τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, συμμετείχε στο σεμινάριο με τίτλο "Δημιουργικό τραγούδι και μουσικοκινητική", που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Απριλίου 2018 στην πλατεία Γεωργίου, στην Πάτρα.