Αρσάκεια Πατρών

Εκπαιδευτικοί από το Αρσάκειο Δημοτικό Πατρών συμμετέχουν στο διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 "Storias" που στοχεύει στην αξιοποίηση τής αφήγησης ιστοριών για μια πιο αποτελεσματική και περιεκτική διδασκαλία εγγραματισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, από 17 έως 22 Φεβρουαρίου 2022, η καθηγήτρια Αγγλικών κ. Ηλέκτρα Γιαννούλη και η δασκάλα κ. Αντωνία Κατριμπούζα, εκπροσωπώντας το Αρσάκειο Δημοτικό Πατρών, βρέθηκαν στο Παρίσι, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη διά ζώσης συνάντηση μεταξύ των εταίρων.

Οι συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο, τη στοχοθεσία και τα παραγόμενα τού έργου ενθουσίασαν όλα τα μέλη.

Παράλληλα η μεταξύ τους αποτελεσματική συνεργασία αποτελεί το εφαλτήριο για την επιτυχημένη υλοποίηση των εργασιών στο επόμενο χρονικό διάστημα.